50 یورو دریافت کنید
برای هر دوست دعوت شده

یک کد تبلیغاتی ارسال کنید برای € 50 به دوست شما.
همانطور که دوست شما اولین ماشین اجاره خود را به فروش می رساند، شما 50 یورو دریافت خواهید کرد.
پیوستن در Nomadcar
پیوستن در Nomadcar و یک تاکسی به راحتی به عنوان یک ماشین اجاره کنید.