مرسدس بنز بلند مدت در سوئیس
From 29 CHF per day
منافع بلند مدت اجاره
ثبت نام سریع و حداقل کارنامه
تا 60٪ ارزان تر از اجاره کوتاه مدت
No kilometerage limit
فرصت برای خرید خودرو در شرایط مطلوب
شما دقیقا همان خودرویی را که در اینترنت انتخاب کرده اید دریافت می کنید
ثبت نام سریع و حداقل کارنامه
تا 60٪ ارزان تر از اجاره کوتاه مدت
No kilometerage limit
فرصت برای خرید خودرو در شرایط مطلوب
شما دقیقا همان خودرویی را که در اینترنت انتخاب کرده اید دریافت می کنید
دوره اجاره را انتخاب کنید
2 مو
12 مو
2 سال (ها)
اجاره بلند مدت از مدت 2 ماه شروع می شود
پرداخت اجاره ماه اول و ماه گذشته، سپس پرداخت ماهانه
چگونه کار می کند
1
2
3
4
5
رزرو آنلاین
انتخاب و رزرو یک خودرو از طریق وب سایت یا برنامه تلفن همراه طول می کشد تا بیش از 3-5 دقیقه طول بکشد
پرداخت
پرداخت برای اجاره برای اولین و آخرین ماه است، با ماهانه بیشتر برای دوره اجاره باقیمانده
ماشین برداشتن
جمع آوری ماشین خود را در هر یک از 40 مکان در سوئیس که ما خدمت می کنیم
اجاره اتومبیل
لذت بردن از GPS رایگان و 24/7 پشتیبانی آنلاین
خرید ماشین
شما می توانید وسیله نقلیه را در شرایط مطلوب خریداری کنید
بازگشت ماشین
ما ماشین شما را در هر منطقه و در یک مکان مناسب برای شما جمع آوری خواهیم کرد
1
رزرو آنلاین
انتخاب و رزرو یک خودرو از طریق وب سایت یا برنامه تلفن همراه طول می کشد تا بیش از 3-5 دقیقه طول بکشد
2
پرداخت
پرداخت برای اجاره برای اولین و آخرین ماه است، با ماهانه بیشتر برای دوره اجاره باقیمانده
3
ماشین برداشتن
جمع آوری ماشین خود را در هر یک از 40 مکان در سوئیس که ما خدمت می کنیم
4
اجاره اتومبیل
لذت بردن از GPS رایگان و 24/7 پشتیبانی آنلاین
5
خرید ماشین
شما می توانید وسیله نقلیه را در شرایط مطلوب خریداری کنید
6
بازگشت ماشین
ما ماشین شما را در هر منطقه و در یک مکان مناسب برای شما جمع آوری خواهیم کرد
اسناد و شرایط
قرارداد بلند مدت اجاره